Twitter Facebook

Sobre l'AMPA...

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Institut Vidreres és el principal interlocutor de l'institut amb el col·lectiu de famílies.

Des de la participació voluntària, l'AMPA:

  • Permet als pares i mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l'institut i sobre temes educatius d'abast més general.
  • Participa de forma oberta i activa en la vida del centre per dinamitzar la seva activitat i per promoure projectes complementaris a l'estudi.
  • Administra i gestiona els recursos que aporten les famílies.
  • Facilita la prestació de serveis i activitats fora de l'horari lectiu.

L'AMPA s'estructura mitjançant una Junta Directiva que escull democràticament en Assemblea General. Actualment, la Junta està formada per:

  • President/a: Marisa Micó
  • Vicepresident/a: Quim Duarte
  • Secretari/a: Montserrat Brugués
  • Tresorer/a: Lourdes Ruiz
  • Vocal: Completen la junta membres de diferents vocalies

La Junta de l’AMPA està oberta a tots els pares i les mares d’alumnes que vulguin formar-ne part. La col·laboració i la participació de tots resulta molt positiva, tant per una millor distribució de les tasques com per l’aportació d’idees que milloren i agiliten els objectius de tots.

Podeu participar-hi fent-vos voluntaris/es i assistint als actes i les reunions que es convoquen, així com participant en les comissions de treball creades per al repartiment transversal de responsabilitats en diferents temàtiques d'interès.

Si hi esteu interessats, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres!