Twitter Facebook

Notícia: detall

2013
25 Jun

El curs 2013-14 es presenta amb un nou horari a l'Institut amb dues estones d'esbarjo

El Consell Escolar reunit durant l'última setmana del curs 2012-13 va aprovar la modificació de l'horari lectiu pel proper curs 2013-14, que enlloc de tenir un únic descans per a esbarjo de 30 minuts amb dos blocs de 3 hores de classe cadascun, passarà a tenir dos descansos (un primer de 25 minuts i un segon de 15 minuts) amb tres blocs de 2 hores de classe cadascun.

La modificació és conseqüència dels resultats d'una enquesta realitzada entre alumnat i professorat per a la valoració de la jornada intensiva implementada durant aquest curs passat.

Amb aquesta modificació l'horari passarà a ser de 8:00 a 14:40.

Tal com es pot veure al document que enllaça aquesta notícia, l'anàlisi de les enquestes als alumnes permet observar que:

  1. Destaca que hi ha un 20% de l'alumnat que ha acostumat a dinar més tard de les 15:15 (tres quarts d'hora després d’acabar les classes). És de preveure que, amb la possible adopció de dos descansos i la sortida més tard de l'Institut al migdia, aquesta xifra s'incrementarà.
  2. S'observa també una problemàtica d'acompanyament familiar als dinars, especialment als alumnes d'ESO, ja que un 44% dels alumnes han acostumat a dinars sols i, d'entre aquests, un 20% d'alumnes d'ESO ho han fet sense tenir el dinar preparat. No obstant, en general sembla que existeix una millora de les condicions d'acompanyament respecte les que es donarien amb la jornada partida.
  3. Un 12% dels alumnes hagués volgut fer activitats extraescolars però per algun motiu no ha pogut, i ho demostra el fet que són el col·lectiu que proporcionalment genera més propostes d'activitats extraescolars.
  4. L'alumnat considera que la jornada intensiva ha mantingut i sovint millorat tant l'ambient com el rendiment de treball de la classe respecte la jornada partida.
  5. Els alumnes aposten clarament per mantenir la jornada intensiva, si bé millorant-la amb l'opció de fer dos descansos.
  6. En general es prioritza la qualitat dels descansos per sobre de l'hora de sortida.
  7. Tot i que l'opció prioritària es decanta lleugerament cap a dos descansos de 20 minuts cadascun, les alternatives d'un primer descans de 25 minuts també tenen gran acceptació.


Més informacióEnsenyamentAMPA Ins VidreresInstitut Vidreres