El Departament d’Educació, ha produït, amb la col·laboració de TV3, el programa “Objectiu 2030”, sobre els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que proposa la ONU per ser assolits al 2030, amb temàtiques com la pobresa, la fam, la pau, la salut, el medi ambient o l’educació. L’objectiu d’aquest programa, adreçat a l’alumnat de primària, és difondre els ODS i reforçar d’aquesta manera la tasca d’educar en valors socials i cívics que ja es fa des de les escoles.

“Objectiu 2030”, una producció del Grup SOM pel Departament d’Educació, s’emetrà pel Super3 del dilluns 18 de maig al divendres 12 de juny, en horari de dilluns a divendres entre les 19:40h i les 19:45h, just després de l’Infok. També se’n farà una redifusió al dia següent, entre les 10:15h i 10:20h. A banda, tots els capítols es publicaran a les webs del Departament d’Educació i del Super3 i se’n farà difusió a través de les xarxes socials. El propòsit és arribar al màxim d’alumnes durant aquest període de confinament per reforçar el seu aprenentatge i que prenguin consciència de la situació que s’exposa en cada ODS.

Pel que fa al format, es compon de 17 capítols, un per ODS, que co-presentaran dos mestres de primària, en Joan Cirera de l’Institut Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara i Rocafort i la Rita Morros de l’Escola Abat Marcet de Terrassa, fet que permetrà connectar de manera més directa amb els alumnes i amb un llenguatge adequat a la seva edat. Cada capítol inclourà una entrevista a un representant d’una organització especialitzada en cadascuna de les qüestions per donar a conèixer de primera mà les problemàtiques existents i les diferents solucions.

El repte del dia

Cada capítol, amb una durada aproximada de deu minuts, comença amb una presentació de què són els ODS i la introducció de l’ODS del capítol; després hi ha l’entrevista del representant de l’organització i un resum dels punts clau. A continuació es proposa un debat sobre la qüestió i es donen idees per a què els alumnes hi puguin contribuir des de casa. Al final, es planteja el repte del dia, un treball adequat a les competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat de primària, que poden lliurar per correu electrònic i que es publicarà a la web del Departament d’Educació.

El repte del dia és un dels punts més destacats del programa. Amb aquests treballs es vol que els nens i nenes aprenguin a comunicar, imaginar, crear, planificar i executar, treballar amb dades, processar-les o saber-les relacionar amb conceptes científics o socials, entre d’altres competències. Es planteja amb diversos formats, com vídeos, dibuixos, cartells o fotografies, i se’ls demana que elaborin diferents projectes. Per exemple, en el capítol 4, sobre educació de qualitat, es demana la redacció d’una una carta als protagonistes de la pel·lícula Camí a l’escola, i en el 6, sobre aigua neta i sanejament, el disseny i construcció d’un filtre d’aigua.

L’elaboració dels reptes l’ha dut a terme el Servei de Currículum d’Infantil i Primària, de la Direcció General de Currículum i Personalització, que també s’ha encarregat de proposar els continguts més adients per a cadascun dels ODS, sempre d’acord amb el currículum d’aquesta etapa educativa. I, la selecció del professorat que presenta el programa, s’ha realitzat des del Servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius de la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital.

Les organitzacions que han col·laborat en l’apartat de l’entrevista són les següents: Creu Roja (fam), Mans Unides (pobresa), Fundació Salut i Comunitat (salut), UNICEF (educació), Lika (igualtat de gènere), Oxfam Intermón (aigua neta), Greenpeace (energia), NouSol (treball), Ajuda en Acció (infraestructures), Fundació Arrels (reduir desigualtats), Ajuntament de Barcelona (ciutats i comunitats), Opcions (consum), Fridays for future (clima), Institut de Ciències del Mar (vida submarina), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (vida terrestre), Justícia i pau (pau) i Consell Assessor per el Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya (aliances).

Les diferents temàtiques

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són un conjunt de propostes per la millora del planeta, aprovades el 2015 pels 193 països de l’ONU. Són els següents:

 1. Fi de la pobresa: Erradicació de la pobresa.
 2. Fam zero: Acabar amb la fam i aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.
 3. Salut i benestar: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.
 4. Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d’aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.
 5. Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adultes i joves.
 6. Aigua neta i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i de les condicions de sanejament.
 7. Energia neta i assequible: Garantir l’accés de totes les persones a fonts d’energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.
 8. Treball digne i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.
 9. Indústria, infraestructures i innovació: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
 10. Reducció de les desigualtats: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.
 12. Consum i producció responsables: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.
 13. Acció climàtica: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.
 14. Vida submarina: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.
 15. Vida terrestre: Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.
 16. Pau i justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
 17. Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.