Consisteix en un sistema lliure, voluntari i gratuït que promociona l’intercanvi de llibres entre els/les alumnes de l’etapa obligatòria de Vidreres que s’inicia un cop acabat segon curs de primària i finalitza un cop acabat quart curs d’ESO.

Aquesta idea és compatible amb qualsevol altra forma d’intercanvi de llibres individual, familiar o escolar que ja existeixi.

Qualsevol alumne/a pot intercanviar els seus llibres aportant els llibres reutilitzables que té a final de curs segons les llistes que us facilitem i obtenint llibres reutilitzats pel curs següent. Recordeu que els alumnes que heu fet 4rt d’ESO teniu la obligació de tornar els llibres obtinguts el curs anterior a l’intercanvi. També podreu fer l’intercanvi de Batxillerat (per a més informació: consulteu la informació de l’AMPA o consulteu-ho a ampa@ampaiesvidreres.org)