Projecte, participació, organització, col·laboració…

Quins serveis ofereix l’AMPA?

 • Participació activa en els Consells Escolars
 • Reunions amb l’equip directiu
 • Seguiment i anàlisi dels resultats escolars
 • Projecte d’anglès English Challenge
 • Col·laboracions de caire social amb el Recapte d’Aliments o amb la Marató de TV3
 • Organització dels aperitius de la festa de fi de curs de 2n BTX i de 4t ESO
 • Venda de llibres
 • Col·laboració amb el reciclatge de llibres

Com s’organitza?

L’AMPA s’estructura mitjançant una Junta Directiva que escull democràticament en Assemblea General. 

Actualment, la Junta està formada per:

 • President/a: Eva Aluart
 • Vicepresident/a: Raquel Andrés
 • Secretari/a: Laura Barnada
 • Tresorer/a: Montse Surinyac
 • Vocal: Completen la junta membres de diferents vocalies

S’organitzen comissions de treball per al repartiment transversal de tasques.